לעילוי נשמת
הרה"ח ר' יעקב משולם ב"ר נחמן חיים ז"ל
וזוגו' מרת מינדל ב"ר יעקב שרגא ע"ה
גרינפעלד

מתחילים אי"ה "קיצור שו"ע" ביום ג' תצוה הבעל"ט ד' לחודש אדר א' ומסיימים ביום ג' אדר ב'

ביום א' נשא ג' סיון הבעל"ט
יתקיים אי"ה גורל החודש להמשיבים על דפי הבוחן ללימודי חודש אייר

מתחילין הלכות "נטילת ידים" במחזור שנתיים, ביום א' בה"ב - י"ח אייר [ל"ג בעומר] הבעל"ט


01Adserver.com
The domain 01adserver.com may be for sale. Click here to make an offer or call 877-588-1085 to speak with one of our domain experts.