לעילוי נשמת
הרה"ח ר' יעקב משולם ב"ר נחמן חיים ז"ל
וזוגו' מרת מינדל ב"ר יעקב שרגא ע"ה
גרינפעלד

מתחילים אי"ה "קיצור שו"ע" ביום ג' תצוה הבעל"ט ד' לחודש אדר א' ומסיימים ביום ג' אדר ב'

ביום א' נשא ג' סיון הבעל"ט
יתקיים אי"ה גורל החודש להמשיבים על דפי הבוחן ללימודי חודש אייר

מתחילין הלכות "נטילת ידים" במחזור שנתיים, ביום א' בה"ב - י"ח אייר [ל"ג בעומר] הבעל"ט