דפי ציורים וטבלאות

קיצור וראשי פרקים מהשיעור של כל יום ויום, מסודר באופן שאלה ותשובה, תמצית הדינים פרטותיה והלכותיה, למען יוכל הלומד לחזור על שיעור היום, לאחר לימודו באופן קצר וקל למען יחקק בזכרונו ויהי' שגור בפיו, שיהא דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד.