דפי ציורים וטבלאות

ציורים לקרב אל השכל באופן מחושי הלכות המסובכות במציאות הענינים, שקשה להבינים מבלי לצייר לעצמו דמות הציור מהמדובר, וכן טבלאות לסכם הדינים וההלכות על כל ענפיה בחשבון מדוייק ומכוון, לסדר לנגד עיני הלומד הסעיפים שרבו הלכותיה

בילדער, צו מסביר זיין שווערע מושגים וואס עס ווערן געלערנט, אזוי אויך הלכות וואס זענען פארפלאנטערט קומט דער בילד צו ממחיש זיין דעם ענין, כדי דער קאנצעטראציע זאל קענען זיין אויף די הלכות, און מ'זאל נישט צעמישט ווערן דורכ'ן פאקט אז מ'האט נישט דעם בילד פאר זיך.

אזוי אויך טבלאות אויף סימנים אדער איינצעלנע סעיפים מיט פארצווייגטע נושאים, וואס מאכן א פונקטליכן סדר דערין, אויף צו האבן א קלארן סך הכל איבער אלעס וואס ווערט געלערנט אין דעם סעיף.