דפי סיכום

דפים סיכומים להסימנים הנצרכים, המסכם בסדר יפה אף נעים כל ההלכות שבמקצוע, מסודר בטבלא לנגד עיני הלומד, עם טעמי ופסקי ההלכות, כדי לידע את המעשה אשר יעשון, בנתינת טעם לשבח על כל צעד ושעל.