לימוד היום

לטובת הלומדים יכולים ללמוד כאן שיעור היום בפנים הספר משנה ברורה, וכן יכולים לשמוע השיעור שלמד בטוב טעם ודעת ע"י המגיד שיעור, וכ"כ יכולים להוריד כל דפי המפעל לשיעור היום