פארבינדונג

געערטער לערנער! אונזער ציל מיט דעם סייט איז להגדיל תורה ולהאדירה, דערפאר איז אונז וויכטיג אייער מיינונג. ביטע מעלדט אונז איבער יעדע פראבלעם, אדער אנדערע באמערקונגען, און טיילט מיט אונז מיט יעדן פרישן געדאנק וואס קען פארבעסערן דעם סייט אדער די שיעורים.
א דאנק

כתוב תגובה
  1. יש לציין בכל פנייה טלפון וכתובת אימייל לחזרה על מנת שפנייתכם תקבל משוב בהקדם.
  2. *
  3. *
 

cforms contact form by delicious:days

מפעל הלכתא דיומא

Toll Free 1-800-466-7593
out of USA (973) 854-1213

לתרומה והנצחה לחץ כאן