תרומות והנצחות

עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד, בכל עת מצוא שנתעוררת להוזיל זהב מכיסך  לעילוי נשמת, או לרגל שמחה  או להוושע בישועה, וכהנה וכהנה, ולבך נוטה לנדב למען לימוד התורה, או למען לימוד התורה של תשב"ר או למען זיכוי הרבים, או לחזק את היהדות, וכהנה וכהנה, הגעת פה למקום את אשר לבך חפץ, הננו מגישים הזדמנות לכל תורם, להנציח שמות, החיים עם המתים, לשמחות ולעילוי נשמות, להצלחה ולישועה, למפעל אדיר ונשגב בפעולות חובקים זרועות עולם,הכולל כל הזכותים אלו, הן  בלימוד התורה וההלכה, ע"י אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הן בלימוד הבל פיהן של אלפי תשב"ר הלומדים בסדר לוח הזה, הן בזיכוי הרבים שאין דוגמתה בעולם ההלכה, והן בחיזוק היהדות שעל ידו יודעים אלפי שומרי תורה ומצות את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

ת הברצוני להקדיש פעולומפעל הילכתא דיומא
  1. תואר
פרטים אישים
  1. *
  2. *
  3. *
 

cforms contact form by delicious:days


לתרומה והנצחה לחץ כאן