מפעל חברותא

מחלקה לחברותות במשנה ברורה

המחפש חברותא בגלילותיו ללימוד משנה ברורה בסדר הילכתא דיומא, נסדר לו חברותא המתאים ללימודו ולמקומו.

פרטים אישים
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
פרטים אודות דרך הלימוד המבוקש
  1. בחר סוג חברותא
  2. סוג א' - חברותא קבוע ללמוד עמו בכל יום כל השיעור היומי של סדר הלוח, בלימוד קבוע ליום. סוג ב' - בהיות שהרבה לומדים משלימים את לימוד היומי ע"י ניצל דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם בזמנים הפנויים, וא"א להם לקבוע שיעור קבוע ע"ז, יש אפשריות לקבל חברותא לחזור על כל הנלמד באותו יום, לעבור עמו בקצרה תמצית השיעור של אתמול, או פעם לשבוע תמצית שיעורי השבוע
  3. תיכף כשנמצא לך החברותא הגונה יתקשר אתך הנהלת מפעל חברותא
  4. צוות מיוחד מהנהלת המפעל ישתדל כפי מדת האפשר להמציא חברותא הגונה שיתאים עם פרטים אלו, כמובן שכל הפרטים נשמרים במערכת באופן סודי, ומינון ומינכון תסתיים שמעתתא
 

cforms contact form by delicious:days

זכור!

אף ביום שאין לך החברותא תמשיך הלאה בשיעור היום כדי שלא יבוטל התמיד ולא תזניח סדר הקבוע, שהוא מעקרי ההצלחה לגמור המשנה ברורה בתום המחזור.