א חבר

ווינקל פאר חברותות אין משנה ברורה

אויב זיכט איר א חבר צו לערנען משנה ברורה אין אייער געגנט מיטן סדר פון הלכתא דיומא, דאן וועלן מיר אייך העלפן צוטרעפן א פאסיגער חבר לויטן פלאץ און געשמאק.

פרטים אישים
  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
פרטים אודות דרך הלימוד המבוקש
  1. בחר סוג חברותא
  2. סוג א' - חברותא קבוע ללמוד עמו בכל יום כל השיעור היומי של סדר הלוח, בלימוד קבוע ליום. סוג ב' - בהיות שהרבה לומדים משלימים את לימוד היומי ע"י ניצל דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם בזמנים הפנויים, וא"א להם לקבוע שיעור קבוע ע"ז, יש אפשריות לקבל חברותא לחזור על כל הנלמד באותו יום, לעבור עמו בקצרה תמצית השיעור של אתמול, או פעם לשבוע תמצית שיעורי השבוע
  3. תיכף כשנמצא לך החברותא הגונה יתקשר אתך הנהלת מפעל חברותא
  4. צוות מיוחד מהנהלת המפעל ישתדל כפי מדת האפשר להמציא חברותא הגונה שיתאים עם פרטים אלו, כמובן שכל הפרטים נשמרים במערכת באופן סודי, ומינון ומינכון תסתיים שמעתתא
 

cforms contact form by delicious:days

געדענקט!

אויך אין א טאג וואס איר האט נישט קיין חברותא, זאלט איר אנגיין ווייטער מיטן היינטיגן שיעור, כדי עס זאל נישט נאכגעלאזט ווערן דעם טעגליכן סדר, וואס דאס איז פון די גרונד פרינציפן פאר הצלחה צו ענדיגן דעם גאנצן משנה ברורה ביזן ענדע פונעם מחזור.