לשמוע/להוריד

הלכתא דיומא מגיש שיעורים קצרים לערך- 15- 20 מינוט - ע"י מגיד שיעור נפלא לפי סדר הלוח, נלמד בטוב טעם ודעת בלשון צח וקל, מתובל
בענינים נחמדים השייכים לההלכות הנלמדים