לקנות

כל הטעיפס והסידי"ס וMP3 נמכרים ע"י

וועד להפצת תורה ובלכתך בדרך לזיכוי הרבים

בכל הבתי מדרשים ומקומות ציבוריים שהם נמצאים שם

(845) 783-7900