דפי הבוחן

דפי הבוחן בחינות להלומד לבחון את עצמו בסוף כל חודש על ההלכות שנלמדו באותו חודש, לכל שאלה מוצג ג' תשובות והנבחן יבחר איזה מהן נכון, כדי לחדש בשכלו מה שלמד במשך ימי החודש.

גורלות יקרות על ספרי ערך מתקיימים בכל ראש חודש לכל המשיבים תשובות נכונות

gorelbox

כור המבחן ללימוד חודש תמוז העעל"ט

Open PDF 'כור המבחן ללימוד חודש תמוז - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א
Open PDF 'כור המבחן ללימוד חודש תמוז - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב
Open PDF כור המבחן ללימוד חודש תמוז - תש”ע / מחזור שנה אחת

כור המבחן ללימוד חודש סיון העעל"ט

Open PDF 'כור המבחן ללימוד חודש סיון - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א
Open PDF 'כור המבחן ללימוד חודש סיון - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב
Open PDF כור המבחן ללימוד חודש סיון - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש אייר העעל"ט

Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש אייר - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א
Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש אייר - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש אייר - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש ניסן העעל"ט

Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש ניסן - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א
Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש ניסן - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש ניסן - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש אדר העעל"ט

Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש אדר - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א
Open PDF 'דפי הבוחן ללימוד חודש אדר - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש אדר - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש שבט העעל"ט

Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש שבט - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש שבט - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש שבט - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש כסלו העעל"ט

Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש כסלו - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש כסלו - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש כסלו - תש”ע / מחזור שנה אחת

דפי הבוחן ללימוד חודש חשון העעל"ט

Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש חשון - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק א’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש חשון - תש”ע / מחזור שנתיים - חלק ב’
Open PDF דפי הבוחן ללימוד חודש חשון - תש”ע / מחזור שנה אחת