מעשה שהי'

סיפורים אמיתים שהתרחשו בימינו אלה בזכות לימוד הלכה