PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux il-cs30.aspirationcloud.com 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64
okokok/home/hilchusad/public_htmlokokok

פורום

בפורום הזה ינתן הזדמנות לכל לומדי המפעל, לישא וליתן בעניני הלכה שנלמדו בסדר הלוח, כולל קושיות ופירוקים, הערות וביאורים שנתחדשו בעת הלימוד, וברצון הלומד לישחנה עם לומדים אחרים.

השואל ומשיב של המפעל עומד מוכן כאן לישא וליתן עם כל הלומדים, ולתרץ קושיותיהם כדרכה של תורה, זה בונה וזה סותר, ומינון ומינכון תסתיים שמעתתא.

Personal Information
  1. *
  2. *
  3. *
Info of the learning
 

cforms contact form by delicious:days

- - - תקנות הפורום - - -

א) הפורום הוא דוגמת ביהמ"ד לפלפול בהלכה בלבד, ואין רשות לזלזל בכבודו כבתיבת דברים של מה בכך, וק"ו ב"ב של ק"ו שלא לכתוב דברים שאינם מתאימים לאמרם בבית המדרש על פני הספר.

ב) הפלפולים מיוחדים רק ללימוד ההלכה, והכותבים ישתדלו שלא להסיב הפלפול לסוגיות אחרים.

ג) השו"מ של המפעל ישיב רק בהסוגיא אשר בו עוסקים כעת בסדר הלוח, הן מחזור שנה אחת והן מחזור שנתיים.

לצורך יעול המערכת, וכדי שתוכלו להינות ממגוון האפשרויות החדשות באתר נבקשכם להרשם, או למלא את הפרטים החסרים בחשבונכם האישי באתר.

תהליך ההרשמה: לאחר שתזינו את פרטיכם בטופס ההרשמה ישלח אליכם לדוא"ל קישור לאישור ההרשמה. הדוא"ל ישמש אישור לרישומכם באתר. ניתן להשתמש במגוון שירותי האתר ללא ההרשמה. אם נתקלתם בתקלה במהלך השימוש באתר, נודה לכם לקבלת משוב בכתובת support@hilchusadyoma.org או בטופס צור קשר באתר. נשמח לעמוד לשירותכם, צוות אתר מפעל הלכתא דיומא