הרשמה

harshmalhyouischaver1

חבר אני לכל אשר יראוך

בתור חבר המפעל הזכות בידך ליהנות מכל פעולות המפעל באתר, ולהיוודע מהמתחדש בתוך המפעל.

הצטרף כעת גם אתה וצרף עוד חברים!

בהרשמה תקיים מה שאמרו רז"ל אינו דומה מועטין שעושין את המצוה למרובין שעושין את המצוה וגדול כח הרבים, והתורה נקנית בחבורה, ותהיה מאלו שחבריו נמנו את עצמם לדבר מצוה והוא נמנה עמהם, - גם תסייע ותשעבד אותך לבל תזניח השיעור בשום יום ועי"ז תוכל להמשיך ולסיים בכי טוב בשנה הבאה או בשנתיים את כל השו"ע או"ח עם המשנה ברורה

פרטים אישים
  1. *
  2. *
  3. *
בחירת מחזור
 

cforms contact form by delicious:days